ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อผู้ติดต่อ

คุณกัญญ์ณพัชญ์ วัชรปัญญาภรณ์

โทรศัพท์:  +66 2194 6975
โทรสาร: +66 2541 4147

kannapat@ventureinc.co.th

ที่อยู่

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

124 ซอย รามคำแหง 52/2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ช่องทางติดต่อ
โทร. 02-026-6405