ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อผู้ติดต่อ

คุณกัญญ์ณพัชญ์ วัชรปัญญาภรณ์

โทรศัพท์:  +66 2194 6975
โทรสาร: +66 2541 4147

kannapat@ventureinc.co.th

ที่อยู่

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 544 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310