ชื่อผู้ติดต่อ:                   คุณกัญญ์ณพัชญ์  วัชรปัญญาภรณ์
เบอร์โทรศัพท์:             +66 2194 6962    

เบอร์โทรสาร:               +66 2541 4147

อีเมล์:                          kannapat@ventureinc.co.th 

ที่อยู่:                            บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

         เลขที่ 544 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร 10310